Even voorstellen..

Welkom bij het Bouw Advies Centrum, het onafhankelijke landelijke adviesbureau op het gebied van bouwtechnologie. Wij helpen u om uw onroerend goed op het gewenste niveau te krijgen en te houden.

Antwoord op uw vragen

Wat is de actuele staat van onderhoud? Wat zijn de oorzaken van schade? Wat zal er de komende 15 jaar nodig zijn aan onderhoud? Wat is het beste plan van aanpak? Hoe selecteer ik een aannemer? Wat is een reëel budget? En wie controleert de kwaliteit? Het Bouw Advies Centrum geeft u betrouwbare en innovatieve oplossingen, zodat u gefundeerde keuzes kunt maken.

Onze beloftes

  • Wij beginnen met luisteren: eerst uw wensen en vragen, dan pas ons advies.
  • Wij geven gefundeerde adviezen en hebben geen uitvoerende rol.
  • Wij geven u geen globale conditieschalen, maar concrete meetwaarden.
  • Wij adviseren alleen werkzaamheden die nodig zijn voor kwalitatief en prijsbewust onderhoud.
  • Wij houden ons aan ons woord. Ook als het gaat om afspraken over tijd en budget

Opdrachtgevers

Het Bouw Advies Centrum wordt ingeschakeld door woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, vastgoedbeheerders, bedrijven en overheden. Zij benaderen ons voor onderzoek, advies en projectondersteuning. Daarnaast verzorgen wij in samenwerking met het Verf Advies Centrum specialistische trainingen voor onderhoudsmedewerkers uit verschillende disciplines, zowel aan opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde.