"Onafhankelijk advies en begeleiding"

U kunt bij het Bouw Advies Centrum terecht voor een breed scala aan bouwgerelateerde zaken. Hieronder treft u een greep uit de onderwerpen waarover wij u specialistisch advies kunnen geven.

Aandachtsgebieden

Het Bouw Advies Centrum verricht onderzoek en geeft onafhankelijke adviezen, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • betonconstructies
  • metsel- en voegwerk
  • daken, zowel plat als hellend
  • goten en hemelwaterafvoeren
  • aluminium- en staalconstructies
  • houten kozijnen, ramen en deuren
  • vloerconstructies van hout, staal en beton
  • dekvloeren, cement- en gipsgebonden
  • bouwfysica
  • vochtoverlast en schimmelvorming

Deze opsomming is zeker niet compleet. Het is de top 10 van onderwerpen die wij in onze dagelijkse praktijk tegenkomen. Hebt u een vraag over een van deze aandachtsgebieden, of over een ander onderwerp? Laat het ons weten.

Planmatig en compleet

Het Bouw Advies Centrum maakt inzichtelijk waar de gebreken en risico's zich bevinden en wat daarmee moet gebeuren: vervangen, herstellen of niets doen. Daaraan wordt altijd een financiële raming gekoppeld. Bovendien streven wij ernaar om compleet te zijn. Als onze adviseurs tijdens hun onderzoek ook andere problemen signaleren, zullen zij dat zeker separaat rapporteren.