"Onafhankelijk advies en begeleiding"

Als u het onderhoud van uw vastgoed succesvol wilt managen, heeft u betrouwbare informatie nodig over de onderhoudsbehoefte. Als er binnen uw organisatie niet voldoende capaciteit of kennis aanwezig is, kunt u op projectbasis een expert van het Bouw Advies Centrum in de arm nemen. Dan weet u zeker dat de werkvoorbereiding van uw project vakkundig tot stand komt.

Grondige werkvoorbereiding

Een expert van het Bouw Advies Centrum kan de complete werkvoorbereiding op zich nemen. Daarbij kunt u denken aan:

 • Inspecteren van bouwdelen
 • Opstellen plan van aanpak, inclusief strategie per complex
 • Bouwkundig tekenwerk 
 • Doorrekenen van verschillende scenario's
 • Opstellen van jaar- en meerjarenplannen
 • Opstellen van bestek of prestatieovereenkomst
 • Organiseren van aanbestedingsprocedure

Strategische steun voor VVE's

In praktijk blijkt dat zo'n 20% van de Verenigingen van Eigenaren geen of onvoldoende geld heeft gereserveerd en dat er onvoldoende inzicht is in de kosten op middellange termijn. Sinds mei 2008 zijn VVE's echter wettelijk verplicht om een meerjarenplan voor onderhoud te maken. Wij kunnen VVE's praktische ondersteuning bieden bij het opstellen van een degelijke onderhoudsstrategie. Dat doen we in zes stappen:

 1. inventariseren van hoeveelheden (aantallen en afmetingen)
 2. vaststellen staat van de staat van onderhoud (grondige inspectie en meting)
 3. opstellen van een plan van aanpak (technisch en financieel, looptijd 12 jaar)
 4. opstellen van een bestek of prestatieovereenkomst (kwaliteitseisen, looptijd 12 jaar)
 5. selectie van aannemersbedrijven (voorselectie, beoordelen offertes en onderhandelen)
 6. bewaken van de kwaliteit (voor, tijdens en na de uitvoering)