Het voorbereiden en begeleiden van bouwkundige werkzaamheden vraagt om tijd en kennis. Bij het Bouw Advies Centrum kunt u op projectbasis experts inhuren die zowel de tijd als de kennis hebben om uw project tot een goed einde brengen. Door efficiënt gebruik van onze capaciteit blijven uw kosten beperkt en overzichtelijk.

Wat kunnen onze deskundigen doen om uw project soepel te laten verlopen? We noemen hier een aantal voorbeelden:

  • Inventariseren van aantallen en afmetingen
  • In kaart brengen van onderhoudsconditie en schade
  • Adviseren over onderhoudsscenario's, rekening houdend met uw beleid en budget
  • Opstellen van bestekken en prestatieovereenkomsten
  • Opstellen van jaar- en meerjarenbegrotingen
  • Aanvragen en beoordelen van offertes
  • Oplevering (kwaliteitscontrole en afwikkeling contractstukken)

 

De lijst houdt hier natuurlijk niet op. Wij spelen in op de werkzaamheden die uw specifieke project met zich meebrengt.