Protocol Constructieve Veiligheid

Het Bouw Advies Centrum heeft zich gespecialiseerd in advisering over herstel en onderhoud aan metselwerk. In onze vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de SBRCUR publicatie “Constructieve veiligheid bestaande metselwerk-buitenspouwbladen”. Hierin is de wijze van inspecteren, beoordelen en herstellen van constructieve gebreken aan metselwerk beschreven.

In bijlage C van dit document is een handleiding opgenomen voor het feitelijke onderzoek dat kort samengevat als volgt luidt:

r1

Verankering

Steekproef (bij waarneembare gebreken aan de buitenzijde altijd een sparing maken):
• Gebouw t/m 4 bouwlagen, in de bovenste bouwlaag.
• Gebouw t/m 7 bouwlagen, in de middelste en bovenste bouwlaag.
• Gebouw vanaf 8 bouwlagen, in 2 tussenlagen en de bovenste bouwlaag.

Aantal gaten per bouwlaag:
• Bovenste bouwlaag 4 sparingen (waarvan 2 in bovenste meter).
• Overige bouwlagen 1 per 2 bouwlagen.

r2

Aantal spouwankers bepalen met een spouwankerzoeker (niet destructief):
• In vlakken van 3 bij 2 meter (B x H) het aantal spouwankers vaststellen.
• Met afwasbaar krijt op de gevel markeren en fotograferen.
Meten van de onderlinge afstanden, hart op hart.

r3

Hechting spouwanker in binnenblad door:
• Handmatig trekken en bewegen.
• De onderhoudsstaat van de spouwankers vaststellen.
• Beoordelen verankeringslengte van de spouwankers.
• Ankertype vaststellen.
• Bij twijfel een trekproef uitvoeren.

Hechting spouwanker in buitenblad door:
• Indicatief vaststellen kwaliteit en hechting metselmortel.
• Beoordelen verankeringslengte van de spouwankers.
• Ankertype vaststellen.

r4

Gevelondersteuning
Steekproef:
• Bovenste geveldrager.
• Overige geveldragers 1 per 3 geveldragers.

Betonnen geveldragers (bij niet zichtbare geveldragers plaatselijk een sparing maken):
• Controle op Roestvlekken.
• Controle op Scheurvorming.
• Controle op Betonschollen.
Oplegvlak van het metselwerk beoordelen.

r5

Mogelijke vervolgstappen
Verankering buitenblad aan binnenblad:
• Berekening trek- en druksterkte op basis van type en het aantal ankers.
• Alleen niet aangetaste ankers.
• Bij vaststelling gecorrodeerde ankers de afname berekenen.

Geveldragers:
• Bij geen gebreken is berekening niet nodig.
• Bij schade direct herstellen of berekenen van de risico’s. (Aanvullend onderzoek wapening dekking etc.)