Schade in de gevelafwerking

Wat is de oorzaak van de aanwezige schade?

Op zowel de voor- als de kopgevels in het project is schade aan de gevelafwerking ter hoogte van het maaiveld waargenomen. In opdracht van een bouwbedrijf heeft het Bouw Advies Centrum in de regio Utrecht onderzoek verricht naar de schade oorzaak. Op basis van het onderzoek zijn vijf verschillende schadeoorzaken aan het licht gekomen.

Uit vochtmetingen blijkt dat er sprake is van een sterke vochtbelasting vanuit het maaiveld (optrekkend vocht). De vochtbelasting doet zich voor tot 7 lagen boven het maaiveld. Door verschillende factoren varieert de mate van vochtbelasting per woning. Enkele redenen hiervoor zijn:

  • Ter hoogte van het maaiveld ongelijkmatig aanwezige isolatie in de spouw.
  • In de aansluitingen van de gevels op het maaiveld zijn geen grindkoffers aangebracht.

De algaangroei duidt op langdurige vochtbelasting. Op een aantal stenen is het verfsysteem geen vernetting aangegaan met de ondergrond.  Vermoedelijk is de ondergrond onvoldoende droog geweest ten tijde van het aanbrengen van het verfsysteem. Dit geldt tevens voor de slemlaag.

De ondergrond is plaatselijk sterk met zout belast. Bepaalde bakstenen beschikken vermoedelijk over een verhoogd gehalte aan wateroplosbare zouten. Dit verklaart waarom de schade zich ook op willekeurige stenen voordoet. Hoge zoutconcentraties, die gepaard gaan met een hoge kristallisatiedruk, zorgen ervoor dat het verfsysteem van de ondergrond wordt gedrukt.

In dit geval is de schade voornamelijk ondergrond gerelateerd. Mede door nauwe samenwerking met het Verf Advies Centrum wordt tegelijkertijd de conditie van eventuele verfsystemen beoordeeld. U ontvangt een goed onderbouwd plan van aanpak.

Wilt u meer informatie?

Ga naar contactgegevens >>

Of bel 072 562 74 51