Uitvoeringsbegeleiding..

De kwaliteit van het gerede product wordt voor het grootste deel bepaald in de realisatiefase. Goede instructies bij de start van het werk dragen bij aan duidelijkheid voor alle betrokkenen, goed zicht op meer- en minderwerk en een uitvoering volgens planning. Door periodieke controles en een beoordeling van het gerede werk kan tijdig worden bijgestuurd en wordt opgeleverd met de afgesproken kwaliteit.