Wij zoeken..

De medewerkers van het Bouw Advies Centrum zijn professionele persoonlijkheden, innovatief, ervaren en kundig. Als werkgever hechten we veel waarde aan de ontwikkeling van medewerkers, zodat zij zich kunnen ontplooien en specialiseren.