Scheuren in het metselwerk

Het Bouw Advies Centrum heeft een onderzoek uitgevoerd in een woningcomplex met gestapelde bouw. De constructie bestaat uit dragende betonnen wanden en breedplaatvloeren. De galerijen en balkons zijn geprefabriceerd en opgelegd op consoles.

De opdracht is het vaststellen van de staat van onderhoud van de betonnen vloeren en consoles en het buitengevelmetselwerk. Tijdens het onderzoek zijn lintvoegmetingen verricht om de afwijkingen in de metselwerkconstructie in kaart te brengen. Tijdens het destructief onderzoek is ook de maatvoering van bijvoorbeeld de stalen geveldragers, hoeklijnen, balusters e.d. ingemeten. Deze gegevens zijn gebruikt voor controleberekeningen naar de constructieve eigenschappen.

Wat is de oorzaak van de aanwezige schade?

Het metselwerk is uitgevoerd in wildverband. Bij gevelopeningen zijn dilatatievoegen aanwezig. Op de 2e verd. is een gemetselde borstwering aangebracht. Het buitenblad wordt gedragen door een stalen geveldrager. In de betonnen borstwering zijn stalen kokers aangebracht. De betonnen muurafdekker is voorzien van een stalen hekwerk.

Aanzienlijke scheurvorming in het metselwerk. Uit controleberekeningen van de constructie blijkt dat geen rekening is gehouden met het eigen gewicht van de gemetselde borstwering op de galerijvloerplaat. De belasting is hierdoor ook niet meegenomen in de berekening van de prefab betonnen consoles. De overschrijding van de belasting op de console valt buiten de veiligheidsmarge.

Er dienen constructieve maatregelen getroffen te worden om bezwijken van de constructie te voorkomen.

Met een steenzaag zijn ter plaatse van de metselwerkschade stenen uit het metselwerk verwijderd. De opbouw en detaillering van de constructie is op deze wijze bepaald. Tijdens dit onderzoek is eveneens vastgesteld dat de hechting van de mortel aan de bakstenen niet voldoet.

De bakstenen zijn ter plaatse van de dilatatie nagenoeg strak tegen elkaar aan geplaatst. Door een onjuiste detaillering van de geveldilataties in combinatie met thermische lengteveranderingen in het metwelwerk is de gehele gevel naar buiten gedrukt. Dit is voornamelijk zichtbaar ter plaatse van de eindwoningen.

Door de grote belasting van de vloerplaten door de gemetselde borstwering is het toegepaste glij-vilt samengedrukt en is de vloerplaat gezakt. Het metselwerk op de verzakte vloerplaat is gedeeltelijk “meegezakt” met horizontale scheurvorming als gevolg.

In verband met de constructieve veiligheid zijn vooruitlopend op een definitieve oplossing tijdelijk schroefstempels onder de overbelaste consoles geplaatst.